Aspgrunden AB

Erfarenhet och kompetens

Aspgrunden AB är ett privatägt företag med säte i Orsa samt med 25 års erfarenhet och bred kompetens inom betonggjutning, plattsättning och murning.
Vi erbjuder vår samlade kompetens och erfarenhet med fullt ansvar för de produkter och tjänster vi utför.
Aspgrunden AB är verksamt från Mälardalen i söder och norrut i Sverige.

Våra tjänster
Aspgrunden AB utför betonggjutning med hjälp av laserutrustning, murningsarbeten, plattsättningar och liknande.

Kunder
Aspgrunden AB riktar sig i första hand mot hustillverkare, privatpersoner samt mot större företag.

För mer information, kontakta:
Sune Asp, ägare, 070-344 30 42
sune@aspgrunden.se

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera tjänster, service och produkter, och utföra arbeten till kunder som kommer tillbaka

Aspgrunden AB ska ha en kompetent personal, leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt och utföra arbeten där kundens kvalitetsmål uppfylls.
Aspgrunden AB skall ge förslag där man ser nya och bättre lösningar, detta för att förbättra lönsamheten såväl för våra kunder som för oss själva.

Miljöpolicy

Aspgrunden AB verksamhet skall utformas så att den utgör en del i ett långsiktigt och uthålligt system i balans med naturen.
Aspgrunden AB skall alltid erbjuda kunden det mest miljövänliga alternativet baserat på gällande miljölagstiftning samt kundens krav på funktion, kvalitet och pris