Grundläggning

Grundläggning i Mora på Hemus skidstadion
Vi åtar oss hela grundläggningar från orörd mark till färdig grund.

Grunder till virkestorkar på Siljanssågen och Blyberg där vi slipat in hårdbetong för att klara av det hårda slitaget från truckar.

Större objekt.


Mindre husgrunder