Gjutningar

Vi utför gjutningar för såväl garage/husgrunder som större objekt.

Som referens för större gjutningar kan nämnas när vi var behjälpliga med kunskaper och arbete vid byggandet av nya Experium i Sälen.