Grunder till Virkestorkar på Siljanssågen och Blyberg där vi slipat in hårdbetong för att klara av det hårda slitaget från truckar.